Επέκταση εγγύησης

Εξυπηρέτηση πελατών


Επέκταση εγγύησης στα μηχανήματα Home & Garden

Καταχωρήστε εδώ τα καταναλωτικά μηχανήματα που αγοράσατε και επεκτείνετε με αυτόν τον τρόπο την εγγύηση από δύο (2) χρόνια σε τρία (3). Η εγγύηση ενός καταναλωτικού προϊόντος που αγοράστηκε με τιμολόγιο η εγγύηση από ένα (1) χρόνο επεκτείνεται σε δύο (2).Επέκταση εγγύησης στα μηχανήματα Professional

Καταχωρήστε εδώ το επαγγελματικό/βιομηχανικό μηχάνημα που αγοράσατε και επεκτείνετε με αυτόν τον τρόπο την εγγύηση από ένα (1) έτος σε δύο (2)Επέκταση εγγύησης στις αντλίες

Επεκτείνετε την εγγύηση στην αντλία νερού Home & Garden που αγοράσατε, για πέντε χρόνια!

X