IVC 60/30 Tact² Longopac *EU

IVC 60/30 Tact² Longopac *EU

Βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης μικρού μεγέθους για τον καθαρισμό χώρων κατασκευής και μηχανημάτων παραγωγής. Κατάλληλη για συνεχή χρήση χάρη στον αδιάβροχο πλευρικό συμπιεστή καναλιού. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σταθερή μονάδα αναρρόφησης σε μηχανήματα παραγωγής ή συσκευασίας.

Περιγραφή

Η μικρού μεγέθους βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVC 60/30 Tact² Longopac είναι ιδανική για τον καθαρισμό χώρων κατασκευής και μηχανημάτων παραγωγής. Χάρη στον ανθεκτικό στη φθορά συμπιεστή πλευρικού καναλιού, η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία και να χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, ως σταθερή μονάδα αναρρόφησης σε μηχανήματα παραγωγής ή συσκευασίας.

X