Επέκταση Εγγύησης

Γκάμα υπηρεσιών Kärcher Service

Επέκταση εγγύησης στα μηχανήματα Home & Garden

Καταχωρήστε εδώ τα καταναλωτικά μηχανήματα που αγοράσατε και επεκτείνετε με αυτόν τον τρόπο την εγγύηση από δύο (2) χρόνια σε τρία (3). Η εγγύηση ενός καταναλωτικού προϊόντος που αγοράστηκε με τιμολόγιο η εγγύηση από ένα (1) χρόνο επεκτείνεται σε δύο (2).

Τηλεφωνικές Παραγγελίες